Készségfejlesztő projekt a Verpelét és környéki fiataloknak

2016. január 30-án, szombaton került megrendezésre a Cigány Módszertani és Kutató Központ és alapító szervezete, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által 2015-2-HU02-KA347-000946 hivatkozási számon elnyert pályázatának nyitórendezvénye. Az Európai Unió Erasmus+ KA3 programjának keretein belül megvalósuló Aktív demokráciatechnikák alkalmazása – Strukturált párbeszéd, érdekképviselet, és kommunikációs kompetenciák fejlesztése a Verpelét és környéki fiatalok körében” című projekt nyitókonferenciájára Verpeléten került sor. Pályázatunk az Európai Unió Erasmus+ programjának 45.045 euró összegű támogatásával valósul meg.

A projekt célja, hogy Verpelét, Kápolna, Szajla, Egerszólát, valamint Kerecsend településeken élő hátrányos helyzetű fiatalokat vonjon be és készítsen fel a demokratikus közéletet irányító döntéshozókkal folyó strukturált párbeszédbe. A kommunikációs, interkulturális és állampolgársági ismereteket fejlesztő tréningek mellett a projekt szerves részei lesznek a konferenciák és workshopok, amelyeken a fiatalok, a döntéshozók és a közéleti személyek közötti találkozást, párbeszédet szorgalmazzuk. Célunk, hogy a fiatalok felismerjék a bennük rejlő képességeket, új ismeretekre, tudásra tegyenek szert, ezáltal a társadalom aktív és építő tagjai lehessenek, felismerjék a szerepüket, lehetőségeiket, állampolgári jogaikat és kötelezettségeiket, képesek legyenek eredményes párbeszédet folytatni döntéshozókkal, közéleti személyekkel.

A konferencián a vendégek között tisztelhettük Vince Imrénét, Szajla község polgármesterét, Seszták Attilát, a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatóját, valamint Szőcsi Lajost, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesét.

Meghívottként részt vettek továbbá a Szajlai, Verpeléti valamint Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei, Bencsik Urbán, Pusztai István és Suha József, valamint az Erasmus+ Programiroda képviseletében Gelencsér Ágota, Járosi Éva és Éger András is. A konferencia házigazdája Berki András, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió vezető-presbitere, a programnak helyt adó Keresztény Élet Központ vezetője volt.

A rendezvény délelőtti szakaszában köszöntőt mondott Durkó Albert misszióvezető a Magyar Pünkösdi Egyház képviseletében, a projekt célját és tartalmát pedig Patkás Rita, a Cigány Módszertani és Kutató Központ megbízott igazgatója és a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója foglalta össze. A projekt jelentőségéről és a települések szerepéről Farkas Sándor Verpelét város polgármestere valamint Verebélyi György Egerszólát község polgármestere számolt be.

A program során a pályázat célcsoportjába tartozó Verpelét és környéki fiatalok, tánc-, zenei- és színi előadás keretében mutatkoztak be. A nap második felében pedig, délután a képzéseket vezető trénerek irányításával megtörtént a leendő tréningcsoportok beosztása, ezt követően pedig a fiatalok szituációs és csapatépítő játékokkal melegítettek be és készültek fel a projektben való részvételre.

A projekt során megvalósuló verpeléti programjaink és eseményeink beosztását alább foglaljuk össze. Részletekért érdeklődjön az info@cimok.hu email címen.

Dátum Megnevezés Program
2016 február 5.-március 19-e között péntek és szombatonként Interkulturális tréning A, B, C, D csoportokban
2016. március 4. Műhelymunka 1

a roma lét sajátosságai;

a cigányság és a nemzetállami-gazdasági establishment ellentétei és szinergiái; a cigányság, mint a magyar kultúra szerves része – integrációs lehetőségek asszimilációs törekvések helyett; a társadalmi-gazdasági értékek valódisága, ellentmondásossága 

2016. április 2. Találkozó 1 kerekasztal, interaktív beszélgetés
2016. április 15-16. péntek és szombatonként Pályaorientációs tréning A, B, C csoportokban
2016. április 22. Műhelymunka 2

helyi lehetőségek a munkaerőpiacon,

a munkaerőpiac strukturális és regionális  szempontjai;

„Hogyan vagyok én része a gazdasági rendszernek?” >a társadalmi-gazdasági értékek valódisága, ellentmondásossága 

2016. május 7. Találkozó 2 Kerekasztal beszélgetés
2016. május 20; 21; 28. péntek és szombatonként Állampolgársági ismeretek tréning A, B, C csoportokban
2016. június 4. Műhelymunka 3 a település szerepe a járásban, a megyében, az országban és Európában; az MPE OCM, mint a közösségépítés bázisa; a minél szélesebb körű részvételen alapuló helyi vezetés praktikus lehetőségei;
2016. július 11. Találkozó 3 kerekasztal beszélgetés
2016. július 25-29. Tábor tematikus ifjúsági tábor
2016. szeptember 17. Záró konferencia A projekt lezáró rendezvénye
2016. október 15. Értékelő workshop a projekt értékelése

Kategória: