Megjelent a CIMOK második Cigánymissziós Módszertani Füzete

Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz (részlet)

A 2014-ben útjára bocsátott Cigánymissziós Módszertani Füzetek szakmai nyitott kiadványsorozat megjelenésének szándéka az volt, hogy égető társadalmi problémák megoldásában, elvetettségben vagy éppen nyomorban élő emberek megsegítésében, ismeret hiányában fogant előítéletek, ellenségeskedés tompításában, megszüntetésében működjön közre. A cigányság helyzete, a mindennapi életet megmételyező feszültségek, a reménytelennek vélt évszázadokra visszanyúló viszályterhes együttélés valódi gyógyírért kiáltanak. A szociálpolitikai integrációs törekvések és az egyházi missziós kezdeményezések külön-külön és együtt is igyekeznek orvosolni a problémákat. Ezen felül egyre elfogadottabbá, elismertebbé válik a keresztény közösségek munkájának tartós hatékonysága. A „Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon” című, Gyetvai Gellért és Rajki Zoltán által írt szociológiai kutatási eredményeket bemutató könyv is valós életváltozásokról, egyéni és közösségi szintű helyreállásról, társadalmi integrációs erőről számol be.

A megoldási lehetőségek adottak tehát, de az óriási megművelendő területhez arányosított erőforrások kellenek. Szükség van anyagi jellegű erőforrásokra, erkölcsi támogatásra, de még ezeknél is nagyobb szükség van tenni akaró, munkába álló, aratásba induló emberekre.

Az öt protestáns egyház – baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református – cigánymisszióinak vezetői által összeállított, hozzáértő szerzők által írt és a Cigány Módszertani és Kutató Központ által kiadott Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz – Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. elsősorban az aratásba induló vagy éppen elköteleződött munkások bátorítására, meg-segítésére szolgál. Tapasztalaton alapuló, gyakorlatias segédlet azoknak, akik elhívást kaptak Istentől a cigányok közötti szolgálatra, de sok kérdésben tanácstalanok, útbaigazításra van szükségük az elinduláshoz vagy a továbblépéshez.

A tizenöt témát kérdés-felelet formában feldolgozó kézikönyv az átlag szolgálóban felmerülő dilemmákra hivatott holisztikus megközelítéssel válaszolni. Természetesen kis szelete ez annak a többszörösen összetett, sokszor magányos munkának, amely elhívás, elköteleződés, feltétel nélküli elfogadás és szeretet nélkül eredménytelen. Éppen ezért lett nyitott sorozat a Cigánymissziós Módszertani Füzetek.

Patkás Rita

Cigány Módszertani és Kutató Központ

(A Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz – Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. előszava.)

A könyv megrendelhető az info@cimok.hu e-mail címen.

A teljes dokumentum megtekintéséhez REGISZTRÁCIÓ , majd BELÉPÉS szükséges.

© Cigány Módszertani és Kutató Központ, 2016.
A Cigány Módszertani és Kutató Központ számára minden jog fenntartva.

Jelen könyvet, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton – a kiadó engedélye nélkül közölni és terjeszteni!

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.