Emlékezzünk és emlékeztessünk!

Augusztus másodika a Nemzetközi Roma Holokauszt Emléknapja. Ezen a napon a II. Világháborúban elkövetett népirtás roma áldozataira emlékezünk. 1944. augusztus másodikán Auschwitz-Birkenau elkülönített cigány lágerét felszámolták, közel háromezer embert gyilkoltak le egyetlen éjszaka alatt. De az azt megelőző években kivégzett, összegyűjtött, halálba internált cigányok pontos száma még mindig csak hozzávetőleges adat. A tömeggyilkosságok áldozatainak nevei többségében nem ismertek. Cigány családok ezrei élnek azóta is rettegésben.

A pharrajimos cigány kifejezés „elpusztítás” jelentéssel utal a roma holokausztra. Pusztítás – emberi életek, gyerekek, asszonyok, férfiak, idősek és betegek lettek áldozatai a kegyetlen pusztításnak, az etnikai tisztogatásnak.

A cigányok a társadalom perifériáján élve, folyamatosan ki voltak téve az atrocitásoknak, zaklatásoknak. A köztudat idegenkedéssel, előítéletekkel fogadta létüket. A kirekesztő nézetek egyre inkább terjedtek, gyűlöletet és félelmet keltve a romákkal szemben. A fanatizmus tízezrek halálához vezetett.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió emlékezni hív cigányokat és nem cigányokat, emlékezni az otthonaikban, utcájukban, lágerekben és munkatáborokban kivégzett romákra, akiknek legfőbb bűnük roma származásuk volt.

Az előítéletek, a gyűlöletkeltés ma is jelen vannak körülöttünk. A kollektív bűnözés, bűnösség téves eszméje megmételyezi közösségeinket. Az emberi méltóság megsértése, az erőszak, a pusztítás elfogadhatatlan egy élettel teli társadalomban.

Amit elődeink elmulasztottak a múltban, pótoljuk a jelenben, és tekintsünk hittel a jövő felé. Mert hinnünk kell, hogy társadalmunkban minden ember egyenlő, és képesek vagyunk egymás mellett biztonságban élni életünket. A gyűlölet szítóit pedig baráti kézfogással kérjük egy békés, erős ország közös építésére!

A Holokauszt Roma Áldozatainak Emléknapján, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió arra hívja fel a társadalom minden tagját, fejezze ki együttérzését a cigány nemzet felé! Értsük meg fájdalmukat, halljuk meg segélykiáltásukat!

Emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy soha többé ne szedjen ártatlan, védtelen áldozatot az értelmetlen, elvakult gyűlölet!

 

Durkó Albert

misszióvezető

MPE Országos Cigánymisszió