Irodalomjegyzék

 • Név nélkül: A magyarországi romák XXI. század eleji társadalmi helyzete. Összefoglaló tanulmány. Human Contact 2001. Forrás: www.parlament.hu/biz/isb/tan/roma_osszefoglalo.pdf
 • Babusik Ferenc (kutatásvezető): A szegénység csapdájában. 2004. Delphoi Consulting.
 • Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Bp. 2009. Osiris Kiadó.
 • Ferge Zsuzsa (1996): „A rendszerváltás nyertesei és vesztesei”. In: Társadalmi riport 1996. (Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI, Századvég. Pp. 414–443.
 • Józan Péter: Halálozási viszonyok és életkilátások a 21. század kezdetén a világ, Európa és Magyarország népességében. In.: Magyar Tudomány 2009. október.
 • Kósa Zsigmond: Telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése. Debrecen, 2006. Phd. értekezés.
 • Lakatos Szilvia et al: Egyenlőség, egészség és roma/cigány közösség. Pécs, 2007. Khetanipe for the Roma Unity Association
 • Lehti, A. – Mattson, B.: Health attitude to care and pattern of attendance among gypsy women – a general practice perspective. In. Family Practice 2001/18. Pp. 445-448.
 • M. Tóth Balázs: Etnikai adatgyűjtés a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben, különös tekintettel a percepció alapú etnikai adatokra. Forrás: http://www.ideaintezet.hu/sites/default/files/Etnikai_adatgyujtes_M_Toth...
 • Neményi Mária: Szegénység-etnicitás-egészség. In: Neményi M.-Szalai J.: Kisebbségek kisebbsége. Bp. 2005. Új Mandátum Kiadó.
 • Oláh József: Romák társadalmi kirekesztése vagy társadalmi befogadása. In. Regio 2006/1. Pp.:199-214.
 • Prónai Csaba: A magyarországi cigányok egészségi állapota a XX. század utolsó évtizedében (szakirodalmi áttekintés). In.: Kisebbségkutatás. 2000/4.
 • Simon Dávid: A roma identitás és egészségi állapot: egy kutatás másodelemzése. Forrás: http://www.csepeli.com/kotet/csepeli60_simon_david.pdf