A magyarországi cigánymissziós mozgalmakról az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán immár negyedik alkalommal került megrendezésre, a Roma Nap elnevezésű rendezvény.

A IV. Roma Nap célja az volt, hogy bemutassa az egyházak tevékenységét, amelyet a hazai cigány csoportok társadalmi felzárkóztatása érdekében végeznek.

magyar

Kategória: 

Raoul Wallenberg díjban részesült Durkó Albert

magyar

Protestáns összefogás a cigányokért

Április 8-a a Roma Kultúra Világnapja. Ezen a napon felkérünk mindenkit, forduljunk érdeklődéssel, szeretettel a cigányság felé. Valljuk, hogy a kölcsönös elfogadás az a hozzáállás, amivel mindannyian hozzájárulhatunk a cigányság és a többségi társadalom feszültségeinek csökkentéséhez, az egymást gazdagító közös út megtalálásához.
magyar

TÜKÖR – A protestáns egyházak cigánymisszióinak lapja

A Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában jelent meg a napokban a TÜKÖR, a magyarországi protestáns egyházak cigánymisszióinak negyedévente megjelenő lapja. A protestáns összefogás eredményeként született kezdeményezés egyedülálló a maga nemében, hiszen az azonos területen szolgáló missziók most egységes álláspontjukat mutatják be.

magyar

Romák egészségi állapota

Készítette: Gyetvai Gellért, Cigány Módszertani és Kutató Központ 2013

Bevezető

A tanulmány egyik fontos kiindulópontja, hogy a közölt adatok sok tekintetben csak hozzávetőlegesen adnak valós képet arról az etnikumról, amelyről szólni hivatottak. Ennek oka nem az, hogy a hivatkozott források hibás adatokkal dolgoztak volna, hanem sokkal inkább magában az etnikai kutatások sajátságos helyzetében keresendő. Miért? Egyrészt az etnikai típusú adatgyűjtésekben mindig van egy nagyfokú bizonytalanság a teljes képre vonatkoztatva, ugyanis nem vagyunk képesek minden tekintetben és kizárólagos módon meghatározni egy adott etnikum hajszálpontos összetételét...

magyar

Keresztény roma gyülekezetek Magyarországon – általános jellemzők

Készítette: Gyetvai Gellért

A célcsoport (amely a cigányság és a kereszténység metszéspontjában foglal helyet) szociológiai mintázatainak feltárása fontos információkkal szolgál a cigányság többséghez való közeledése tekintetében, mivel bizonyos feltételezések szerint és az eddigi tapasztatok alapján úgy tűnik, hogy e közösségek, illetőleg annak tagjai, fontos változásokat élnek át, az integrációt elősegítő jellemzők válnak tulajdonságaikká.

magyar

Dr. Ulicska Lászlónak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság stratégiai főosztályvezető-helyettesének beszéde

„Az integrációs témakörök pályázati harmonizációja” lakonikus cím mögött arról szólnék röviden, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a továbbiakban a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat célzó fejlesztések komplexebbek, szinergikus hatásokkal bírók legyenek. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia átfogó igénnyel született...
magyar

Dósa Valériának, a roma foglalkoztatás szervezői hálózat koordinátorának előadása

Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Bemutatkoznék: Dósa Valéria vagyok és a roma foglalkoztatás szervezői hálózat egyik koordinátora. Debrecenben dolgozom, illetve a Berettyóújfalu kistérségben van az a terület, ahol én kifejtem a tevékenységemet. A mai nap teljesen másfajta témakörben fogok egy kicsit különböző dolgokról beszélni. Ez pedig, már hallottuk a pályáztató oldaláról ezeket a pályázatokat, most egy kicsit a másik oldalról is szeretném bemutatni, hogy igazából ezek az uniós források és a romáknak „úgymond” célzottan kiírt források miképpen, vagy miképpen nem jutnak el az adott célcsoporthoz...
magyar

Oldalak

Subscribe to Cigány Módszertani és Kutató Központ RSS