CIMOK Ösztöndíj Alap – pályaműveket várunk

A CIMOK - a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (MPE OCM) által alapított Cigány Módszertani és Kutató Központ kutatói pályázatot hirdet.

A pályázaton olyan tehetséges (többnyire) fiatalok jelentkezésére számítunk, akik érzékenyek a cigányság társadalmi problémáit illetően. Pályaműként MSC diplomamunkák, OTDK dolgozatok és PhD disszertációk beküldését várjuk. A pályázaton minden tudományterület képviselői részt vehetnek, akik az alábbi témák egyikét a hazai cigányság helyzetére adaptálva vizsgálták/vizsgálják:

 • Család
  • Családsegítés szervezése, előkészítése, megvalósítása
 • Ifjúság
  • Nevelés, oktatás
  • Készség- és képességfejlesztés
  • Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet
 • Közösség
  • Közösségépítés, gyülekezetplántálás, missziómunka
  • Hátrányos helyzetű csoportok támogatása
  • Társadalmi esélyegyenlőség biztosítása
  • Konfliktuskezelés, mediáció
 • Menedzsment
  • Munkaerő piaci szolgáltatások (foglalkoztatás-vállalkozásfejlesztés)
  • Projektek, hálózatok, együttműködések
  • Egészségügy – az ellátási, ill. szolgáltatási területek vonatkozásában

Az alkalmazott tudományi munkákkal szembeni alapkritérium a napjainkban releváns problémafelvetés; az alapos helyzetfeltárás; az előremutató javaslatok; a jó gyakorlatok kifejtése; valamint, hogy a tudományos elbírálása időpontja 2011-évinél nem régebbi legyen.

A legjobb pályaműveket az erre a célra létrehozott CIMOK Ösztöndíj Alapból díjazzuk. A pályázat 600 000 Ft/év összdíjazású.

A díjazott pályázatok benyújtói lehetőséget kapnak a CIMOK projektjeinek megvalósításában szakmai partnerként (előadó, tréner, vagy workshop-vezető minőségben) részt venni.

A pályaműveket rövid szakmai/tudományos CV kíséretében az info@cimok.hu email címre várjuk.

Beküldési határidő: 2015. július 31.

Elbírálás, eredményhirdetés: 2015. október 31.

A pályázatot hagyományteremtő szándékkal írjuk ki, minden évben a tavaszi időszakban tervezzük megjelentetni.

Szeretettel bátorítunk mindenkit, aki mostanában választ témát a kutatásához: válasszon a fenti javaslatokhoz illeszkedően!

A pályázati eljárás folyamata

Beküldés módja: elektronikus formában az info@cimok.hu e-mail címre kérjük. A beérkezésről visszaigazoló e-mailt fog kapni a beküldő.

A 2015. július 31. éjfélig e-mailben beérkezett pályaműveket egy több intézmény képviselőiből álló öttagú szakmai zsűri bírálja el. A zsűriben részt vesznek a CIMOK szakemberei, felsőoktatási intézmények tanárai, valamint a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (MPE OCM) tapasztalt szakemberei. A kiválasztás az általános tudományos minősítési kritériumokon túl súlyozottan veszi figyelembe, hogy az adott pályamű a cigányság szempontjából valóban releváns problémát tárgyal-e, illetve vizsgálja a gyakorlatorientált megközelítési módot. A beküldött pályamunkákhoz csatolni kérjük a kapott érdemjegyet igazoló dokumentumot, valamint egy rövid, a tudományos érdeklődésre is kitérő szakmai önéletrajzot – beszkennelve.

A díjazottak, illetve a további együttműködésre javasolt pályamunkák szerzőitől hozzájárulást kérünk ahhoz, hogy a CIMOK honlapján és kiadványaiban publikálja a műveket.

Pályamű értékelési lap

Pályázó neve:

Egyetem és tanszék/szervezeti egység megnevezése:

A pályamű címe:

Az értékelő neve:

  Elérhető pontok Kapott pontok
A pályamű koncepciója, téma, célok kijelölése 5 pont  
A vizsgált probléma elméleti, szakmai megalapozása,
a szakirodalom feldolgozása
10 pont  
Alkalmazott elméleti vizsgálati módszerek 10 pont  
A szakdolgozat eredményei, teljesség, eredetiség,
gyakorlati alkalmazhatóság
20 pont  
Alakiság, stílus, nyelvezet 5 pont  
A tematika illeszkedése az MPE OCM és CIMOK tevékenységéhez 30 pont  
Összesen: 80 pont  
Szöveges értékelés:
A szakdolgozat koncepciója, téma, célok kijelölése  
A vizsgált probléma elméleti, szakmai megalapozása,
a szakirodalom feldolgozása
 
Alkalmazott elméleti vizsgálati módszerek  
A szakdolgozat eredményei, teljesség, eredetiség,
gyakorlati alkalmazhatóság
 
Alakiság, stílus, nyelvezet  

A tematika az MPE OCM és a CIMOK tevékenységéhez való illeszkedés kritériumához releváns információk elérhetők:  www.remenyhir.hu        www.cimok.hu

 
Egyéb vélemény  
Sorrendiség:

Az értékelő az általa véleményezett pályázatok között sorrendiséget állapít meg. Ez lehet szubjektívebb, mint a pontozás, nem kell feltétlenül ahhoz alkalmazkodnia. 

Az általam bírált pályaművek között az alábbi sorrendet állapítom meg:

Helyezés Pályázó neve A pályamű címe
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

Értékelő neve: ____________________________________________

Értékelő aláírása: _________________________________________

A pályázat folyamatmenedzsmentje:
 • április – a pályázat közzététele, a releváns egyetemi szakok online felületei számára – értesítés a hallgatóik számára;
 • médianyilvánosság;
 • a külső értékelők kiválasztása, szerződéskötés;
 • július 31. a pályázatok befogadásának lezárása;
 • formai előszűrés;
 • szakmai értékelés;
 • eredményhirdetés – október 31-én;
 • sajtómegjelenés, publikálás;
 • együttműködések, bemutató konferenciák generálása.

Kategória: