Krisztusban egyek vagyunk – TÜKÖR 2017. 4. évfolyam 3. száma

A Tükör ezen száma Landauer Attilának A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatának forrásai (1567-1953) című forrásgyűjteményéből szemezget. Szándékunk ezzel a válogatással az volt, hogy egyházaink mai népe számára nyilvánvalóvá tegyük: a mostani cigánymissziónak voltak előzményei; egyházainknak régebben is volt találkozása a magyarországi cigánysággal; a cigányok felé felelősséget érző emberek többszörösen megpróbálták nemcsak az egyházak látókörébe hozni a cigánymisszió szükségességét, hanem több helyen többféleképpen (evangelizáció, oktatás, segítségnyújtás) meg is próbálkoztak a misszióval. És természetesen nem titkolt célunk, hogy ezen előzmények felmutatásával bátorítsunk minden olvasót a cigánymisszi- óra, hiszen sok esetben épp csak letett, vagy megszakadt fonalak fölvételéről, összekötéséről van szó... Hisz ahogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, úgy a missziói parancs is változatlan és folyamatos: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet…”

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.